Logo Van Straten Medical

Select your language

Van Straten Medical
‘Providing Value To Life’
Meer over Van Straten Medical

Overige

Meer over Van Straten Medical

Werkconferentie Circulariteit in de Zorg

 

De zorgsector is voor ca 5% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot in Nederland. Deze uitstoot is afkomstig uit verschillende processen binnen het ziekenhuis, bijvoorbeeld energieverbruik, vervoer, en afvalverwerking.

Op 20 oktober 2018 is de Green Deal 2.0 voor de zorg ondertekend. Hierin wordt onder andere ingezet op het realiseren van een circulaire bedrijfsvoering. De Green Deal Zorg schept verplichtingen. De ecologische voetafdruk van de zorgsector moet sterk naar beneden, en snel.

Ziekenhuisafval draagt voor een belangrijk deel bij aan deze voetafdruk. Wij zijn van mening dat deze aanzienlijk kan worden teruggebracht door een gerichte recycling en slim hergebruik van afvalstromen. Van Straten Medical, GreenCycl, CiorC, De Bruijn Management Consulting en MINT zorgadvies hebben hiervoor de handen ineen geslagen en nieuwe circulaire oplossingsrichtingen ontwikkeld die concreet in de praktijk kunnen worden toegepast.

Graag zouden wij de oplossingsrichtingen bij u willen toetsen, met uw input verder willen verrijken en samen vaststellen wat er nodig is om samen de circulaire doelstelling uit de Green Deal te realiseren. 

Om deze gedachtenuitwisseling mogelijk te maken organiseren wij een besloten werkconferentie met een select aantal deelnemers. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u hieraan zou willen deelnemen. Zo komt u als deelnemer aan de basis van deze concepten te staan!

 

De werkconferentie wordt gehouden op 14 februari 2020 in Sociëteit De Witte, Plein 24 Den Haag. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Programma vrijdag 14 februari 2020

09:30 uur   Ontvangst in Sociëteit De Witte, Plein 24 met koffie en thee

10:00 uur   Presentatie van circulaire concepten

10:30 uur   Brainstorm en reflectie door middel van interactieve discussie

12:30 uur   Samenvatting & vervolgstappen realisatieplan

12:45 uur   Lunch

 

U kunt zich aanmelden via: mail@vanstratenmedical.com onder vermelding van voor- en achternaam, instelling en functie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Van Straten Medical (Elly) via  030 – 602 38 30.

Bart van Straten, Van Straten Medical,
Joost van der Sijp, Green Cycl
Else de Ridder, Mint Zorgadvies
Jan Willem Slijkoord – Ciorc
Robert de Bruijn – De Bruijn Management Consulting

Heeft u een vraag of staat uw product er niet bij? Wij helpen u graag verder.