Logo Van Straten Medical

Select your language

Van Straten Medical
Van Straten Medical
‘Providing Value To Life’
Meer over Van Straten Medical

Overige

Meer over Van Straten Medical

Van Straten Medical tekent Green Deal voor duurzame zorg

11-10-2018

Minister Bruins en Van Straten Medical tekenen
Green Deal voor duurzame zorg

Woensdag 10 oktober 2018

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft vandaag de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven waaronder Van Straten Medical afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

Minister Bruno Bruins: “De zorg werkt hard om mensen beter te maken maar is tegelijkertijd nog een grote vervuiler”.

Circulair werken
De sector wil efficiënter en minder verspillend met grondstoffen omgaan. De sector neemt zich voor om steeds meer circulair te gaan werken. Het streven is ‘circulair’ een vast criterium te maken bij alle inkoop van goederen en immateriële zaken. Mogelijkheden daarvoor liggen onder andere bij de inkoop van medische hulpmiddelen.

Ziekenhuishuisafval is een van de snelst groeiende afvalstromen.
Het is van groot belang dat instrumenten op het einde van hun levenscyclus gerecycled of hergebruikt kunnen worden. Daarvoor heeft Van Straten Medical het programma ‘Circulair Instrumentbeheer’ ontwikkeld. Enerzijds voorziet het programma erin dat instrumenten en materialen niet weggegooid worden, maar na reparatie, revisie en renovatie hergebruikt worden. Anderzijds haalt Van Straten Medical afgekeurde instrumenten of RVS afval die niet meer gebruikt kunnen worden op, om ze te gebruiken als grondstof voor nieuwe medische producten.

Concrete voorbeelden
Via haar programma ‘Circulair Instrumentbeheer’ heeft Van Straten Medical op 8 juni een sterilisatienet gemaakt van gerecycled instrumentarium en overhandigd aan minister Bruins. General Manager Bart van Straten overhandigde de wereldwijde doorbraak van Nederlandse bodem in Sociëteit De Witte, in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit ziekenhuizen, de Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN), het bedrijfsleven en universiteiten.

Haaglanden MC en Maasstad Ziekenhuis
De combinatie Haaglanden MC - Westeinde, Bronovo Ziekenhuis, Antoniushove - en het Maasstad Ziekenhuis hebben grote hoeveelheden RVS afval aangeboden ter voorkoming van verspilling, wat door Van Straten Medical is opgehaald. Het afval, dat bestond uit afgekeurde instrumenten en netten, werd op de sterilisatieafdelingen (CSA) ingezameld. Het RVS afval is omgesmolten en verwerkt naar nieuwe grondstof. Van Straten Medical gebruikt deze grondstof voor het maken van nieuwe instrumentnetten en FlexClean spoelsystemen. Hierdoor wordt afval de basis voor nieuwe producten.

Ook diverse andere ziekenhuizen waaronder het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, Diakonessenhuis Utrecht/Zeist en het Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem hebben in het kader van circulariteit afgekeurde instrumenten en onderdelen meegegeven aan Van Straten Medical voor verwerking naar nieuwe producten.

“Het is niet alleen een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Het creëert ook een krachtveld aan enthousiasme onder de medewerkers binnen de ziekenhuizen, op de CSA en bij ons”. “Op deze manier veranderen we samen de keten van ‘maken-gebruiken-weggooien’ naar ‘maken-gebruiken-hergebruiken’.

Nederland wil voor 2050 een circulaire economie realiseren, waarin grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt. Volgens Van Straten Medical kan de Nederlandse zorg hierin een voortrekkersrol vervullen en het goede voorbeeld geven. Daarom roept Van Straten Medical ziekenhuizen op om zich aan te sluiten bij het circulaire programma.

Zie ook:

https://www.haaglandenmc.nl/nieuws/hmc-laat-operatie-instrumenten-recyclen

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3706083/Haaglanden-Medisch-Centrum-gaat-medische-instrumenten-recyclen

Heeft u een vraag of staat uw product er niet bij? Wij helpen u graag verder.